หน้าหลัก l ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง l  ENG      
 
ค้นหาข่าว    
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557( สงขลา ),(อ่าน 115)
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน( สงขลา ),(อ่าน 244)
ประกาศสรรหาหัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 219)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ตอบข้อซักถามเรื่องการนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งวดเดือนธันวาคม 2556( สงขลา ),(อ่าน 297)
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดงานสืบสานประเพณีวันว่างขึ้นเบญจาสรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปี ๒๕๕๗
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดงานสืบสานประเพณีวันว่างขึ้นเบญจาสรงน้ำข... (อ่าน 165)

ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 11  ณ มหาวิทยาลัยยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา... (อ่าน 380)

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 11  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวบก  และกราบนมัสการหลวงปู่ทวด ณ วัดพะโคะ  อ.สทิ้งพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1... (อ่าน 229)

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส งานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔  เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานชั้น ๑  อาคาร ๗  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส งานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที... (อ่าน 285)
 
  
 
----- มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา : ----