นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า  l 
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 Thai    English
1 2 3 4
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร( สงขลา ),(อ่าน 1239)
การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย( สงขลา ),(อ่าน 618)
การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 264)
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 253)
ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 (บัณฑิตต้องจดจำหมายเลขลำดับที่เพื่อใช้ในการรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)( สงขลา ),(อ่าน 8266)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณและการจัดโครงการทักษิณวิชาการ ๕๗ วิทยาเขตสงขลา ในระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 976)
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดในการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 330)
 
  

TSU At a glance
THAKSIN UNIVERSITY at a glance
วันสถาปนา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อดีต : วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
สถานภาพปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
จำนวนบุคลากร : 1,150 คน
จำนวนนิสิต : ประมาณ 13,700 คน
ผู้สำเร็จการศึกษา : ปีละประมาณ 4,300 คน
สีประจำมหาวิทยาลัย : เทา-ฟ้า
อธิการบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
วิดีทัศน์แนะนำ
มหาวิทยาลัย
TSU NEWSLETTER
TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ipv6 ready