หน้าหลัก l ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง l  ENG      
 
ค้นหาข่าว    
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557( สงขลา ),(อ่าน 1007)
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557( สงขลา ),(อ่าน 2106)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี( สงขลา ),(อ่าน 291)
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 270)
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่ ๓ เรื่อง ภาษาจีนกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ( สงขลา ),(อ่าน 499)
 
     

ประมวลภาพการแสดงฟรีคอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เครสตร้า ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย
ประมวลภาพการแสดงฟรีคอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เครสตร้า ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย... (อ่าน 42)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ... (อ่าน 119)

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (อ่าน 216)

ฝ่ายแผนงาน จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2 : การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ.2558 - 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ กระบี่ไทยวิลเลจรีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
ฝ่ายแผนงาน จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2 : การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาล... (อ่าน 117)
 
  
 
----- มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา : ----