ประมูลราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารหอพักอินทนิล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 30 ธ.ค.58 หมดอายุข่าว 14 ม.ค.59
(อ่าน 397)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารหอพักอินทนิล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะดำเนินการประมูลราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารหอพักอินทนิล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 602,935.00 บาท (หกแสนสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม : 12 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 13 มกราคม 2559 ระหว่างวันที่ 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 14 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ผู้สนใจ : ติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคาจ้าง ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเาขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 - 11 มกราคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7467 3207 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7162-7164 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App