ประกาศรับสมัครคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 7 ม.ค.59 หมดอายุข่าว 25 ม.ค.59
(อ่าน 359)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดการเข้ารับฟังคำชี้แจงขอบเขตและรายละเอียดของการออกแบบปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา : 15 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นซองเสนองานพร้อมหลักฐานต่าง ๆ : 22 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองเสนองานและพิจารณาคัดเลือก : 22 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก : 25 มกราคม 2559

ผู้สนใจ
: ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอซื้อเอกสารประกาศฯ ในราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 มกราคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7432 5086-7 ต่อ 7424 หรือ 7422 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready