ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และสาขาวิชาการจัดการ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 12 ม.ค.59 หมดอายุข่าว 16 ม.ค.59
(อ่าน 534)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และสาขาวิชาการจัดการ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และสาขาวิชาการจัดการ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดังไฟล์แนบ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready