ประกาศการคัดเลือกอาจารย์/บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558 และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 13 ม.ค.59 หมดอายุข่าว 16 ก.พ.59
(อ่าน 996)

  หัวข้อข่าว : ประกาศการคัดเลือกอาจารย์/บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558 และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
เพื่อให้การดำเนินการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณในการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และสร้างคุณประโยชน์ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีจริยธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการยอมรับในวงวิชาการ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลอาจารย์/บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลอาจารย์/บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App