ประมูลราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 13 ม.ค.59 หมดอายุข่าว 22 ม.ค.59
(อ่าน 319)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2559

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองประมูลราคา
: 21 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักคอมพิวเตอร์

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 22 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 7444 3904 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7421-7422 

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready