ประมูลราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 22 ม.ค.59 หมดอายุข่าว 3 ก.พ.59
(อ่าน 398)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองประมูลราคา
: 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7432 5048-9 ต่อ 7421-22 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App