ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 27 ม.ค.59 หมดอายุข่าว 17 ก.พ.59
(อ่าน 396)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 16 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
: 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ
: ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7605 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App