สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อดีต ปัจจุบันและอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 28 ม.ค.59 หมดอายุข่าว 5 ก.พ.59
(อ่าน 716)

  หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อดีต ปัจจุบันและอนาคต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ระหว่างวันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุม บ้านซูซูกิ   สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทรศัพท์  074 591611-8

 กำหนดการ

 แบบตอบรับ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App