รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 1 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 29 ก.พ.59
(อ่าน 834)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
     1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางด้านสถิติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
     2) มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         - TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
             - Paper based (TOEFL Paper) คะแนน 500
             - Computer based (TOEFL CBT) คะแนน 173
             - Internet based (TOEFL iBT) คะแนน 60
         - IELTS (International English Language Testing System) คะแนน 5.0
         - Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) คะแนน 60
         - มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
2. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
     1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์
     2) มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         - TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
             - Paper based (TOEFL Paper) คะแนน 500
             - Computer based (TOEFL CBT) คะแนน 173
             - Internet based (TOEFL iBT) คะแนน 60
         - IELTS (International English Language Testing System) คะแนน 5.0
         - Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) คะแนน 60
         - มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาทำการ

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                  Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel 

 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App