ขยายเวลาพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับจนถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 1 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 7 ก.พ.59
(อ่าน 1113)

  หัวข้อข่าว : ขยายเวลาพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับจนถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
เนื่องจากระบบไฟร์วอลล์ขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบทะเบียนจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้

ทั้งนี้นิสิตสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์

และสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัยทั้งสองวิทยาเขต โดยไม่เสียค่าปรับได้จนถึงวันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App