ขยายวันเวลายืนยันสิทธิเข้าศึกษา และวันเวลาการสมัครของผู้สมัครโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 10 ก.พ.59
(อ่าน 1021)

  หัวข้อข่าว : ขยายวันเวลายืนยันสิทธิเข้าศึกษา และวันเวลาการสมัครของผู้สมัครโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready