ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 3 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 16 ก.พ.59
(อ่าน 445)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 3 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานภายในอาคารสำนักหอสมุด

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 15 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ป.เอก ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาได้ที่กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในราคาชุดละ 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7424 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready