ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 9 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 23 ก.พ.59
(อ่าน 626)

  หัวข้อข่าว : ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัย จึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ดังไฟล์แนบ

 ประกาศ

ประกาศเดิม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready