ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 11 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 10 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 19 ก.พ.59
(อ่าน 316)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 11 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 11 รายการ ดังนี้

1. ชุดตู้เก็บรักษาสายพันธ์แมลงหวี่ จำนวน 1 ชุด
2. ตู้เเช่เก็บสารเคมี แบบประตู 2 บาน จำนวน 2 ตัว
3. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิสิเบิลชนิดลำแสงคู่ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบลำแสงคู่ จำนวน 1 เครื่อง
5. เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง
6. เตาหลุมให้ความร้อน (Heating mantle) จำนวน 5 ชุด
7. แบบจำลองโมเลกุล จำนวน 6 ชุด
8. เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค (Ultrasonic bath) จำนวน 2 ตัว
9. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและไอออนในสารละลาย (pH meter) จำนวน 1 ชุด
10. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water baths) จำนวน 1 ตัว
11. ชั้นวางสารเคมี จำนวน 6 ตู้

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 18 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคาซื้อได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7467 3207 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7162-7164 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App