ประมูลราคาจ้างพิมพ์คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 15 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 26 ก.พ.59
(อ่าน 287)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างพิมพ์คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาจ้างพิมพ์คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 459,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 25 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้าง ในราคาชุดละ 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7421 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App