เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 4 "Rice is life" The 4th International Storytelling Festival 2016 Thailand (Phatthalung)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 22 ก.พ.59
(อ่าน 1035)

  หัวข้อข่าว : เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 4 "Rice is life" The 4th International Storytelling Festival 2016 Thailand (Phatthalung)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง และภาคีร่วม ได้จัดโครงการ เทศกาลนานาชาติ ครั้งที่ 4  ภายใต้แนวคิด "ข้าวคือชีวิต" ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาลนิทานนานาชาติในประเทศไทยครั้งแรก ซึ่งจะมีนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียง จากหลายประเทศทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันความสนุกสนาน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้ เช่น จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศในกลุ่มเอเชีย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ ในประเทศกลุ่มอาเซียน และเอเซีย ได้พบปะนักเล่านิทานนานาชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างพื้นที่นิทานในจังหวัดพัทลุง และสร้างการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเล่านิทานให้กับเด็กๆ และเยาวชน
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready