ประมูลราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารหอพักอินทนิล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 17 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 29 ก.พ.59
(อ่าน 290)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารหอพักอินทนิล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะดำเนินการประมูลราคาจ้างปรับปรุงงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารหอพักอินทนิล ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 602,935.00 บาท (หกแสนสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม : 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ผู้สนใจ : ติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคาจ้างได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝา่ยบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7467 3207 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7162-7164 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App