ประวัติและผลงานผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 0 43 หมดอายุข่าว 0 43
(อ่าน 110)

  หัวข้อข่าว : ประวัติและผลงานผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๘
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready