ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์และศิลปศึกษา ประเภทขาตั้งวาดภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 19 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 2 มี.ค.59
(อ่าน 316)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์และศิลปศึกษา ประเภทขาตั้งวาดภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์และศิลปศึกษา ประเภทขาตั้งวาดภาพ เพือใช้ในคณะศิลปกรรมศาสตร์

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 1 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา : 2 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17-29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7421 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready