ประมูลราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 19 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 1 มี.ค.59
(อ่าน 375)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา โดยวิธีประมูลราคา

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารเรียน 7

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 1 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้าง ในราคาชุดละ 800.00 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7421, 7422 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready