ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตต้องจดจำลำดับที่เพื่อใช้ในการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 23 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 17 มิ.ย.59
(อ่าน 10388)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตต้องจดจำลำดับที่เพื่อใช้ในการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready