ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 25 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.59
(อ่าน 582)

  หัวข้อข่าว : ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัย จึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังไฟล์แนบ

 ประกาศ

ประกาศเดิม

 
   
 
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready