ประมูลราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม : บันลือ ถิ่นพังงา (ระยะที่ 2)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 26 ก.พ.59 หมดอายุข่าว 11 มี.ค.59
(อ่าน 517)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม : บันลือ ถิ่นพังงา (ระยะที่ 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม : บันลือ ถิ่นพังงา (ระยะที่ 2) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พื้นที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,772,668.93 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (13220) ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลราคา : 10 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองและพิจารณาผลการประมูลราคา : 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (13220) ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างได้ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ที่ ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7600 ต่อ 7424 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App