รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 2 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 1 เม.ย.59
(อ่าน 1687)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์) 

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาพลังงาน หรือ พลังงานทดแทน หรือ เทคโนโลยีพลังงาน หรือ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาพลังงาน หรือ พลังงานทดแทน หรือ เทคโนโลยีพลังงาน หรือ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
4. เป็นผู้ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน หรือฟิสิกส์ประยุกต์
5. ผู้มีประสบการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน หรือฟิสิกส์ประยุกต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง (ตามเอกสารแนบ)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                  Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App