ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 11 มี.ค.59
(อ่าน 446)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา โดยวิธีขายทอดตลาด (ตามไฟล์แนบ)

กำหนดประมูลราคาขาย : 11 มีนาคม 2559 โดยเริ่มประมูลราคาขายเวลา 14.00 น. และปิดเวลาประมูลราคาขายเวลา 15.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดขอดูครุภัณฑ์ : 10 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ขอรับเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลราคาขายได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App