ประกาศยกเลิกการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 3 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 13 มี.ค.59
(อ่าน 282)

  หัวข้อข่าว : ประกาศยกเลิกการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ประกาศประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ตามเอกสารประมูลราคาซื้อเลขที่ มทษ.(พท.)22/2559  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกำหนดเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น  เนื่องจากการประมูลราคาในครั้งนี้ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกการประมูลราคาในครั้งนี้

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready