ประกาศยกเลิกการประมูลราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 3 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 13 มี.ค.59
(อ่าน 266)

  หัวข้อข่าว : ประกาศยกเลิกการประมูลราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ประกาศประมูลราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เอกสารประมูลราคาจ้าง เลขที่ มทษ.(พท.)24/2559  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นั้น เนื่องจาก มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศประมูลราคาดังกล่าว

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready