ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 3 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 13 มี.ค.59
(อ่าน 229)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (Compound microscope) จำนวน 20 ตัว และเอกสารประมูลราคาซื้อเลขที่ มทษ.(พท.)20/2559  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นั้น

การดำเนินการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศให้ บริษัท สเปซเมด จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ในครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,160,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready