ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาจ้างทำอัฒจันทร์ประจำสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 14 มี.ค.59
(อ่าน 277)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาจ้างทำอัฒจันทร์ประจำสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประมูลราคาจ้างทำอัฒจันทร์ประจำสนามฟุตบอล และเอกสารประมูลราคาจ้าง เลขที่ มทษ.(พท.)18/2559  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลอง รวมช่าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 670,500.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App