ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านซัก-อบ-รีด ณ อาคารหอพักพะยอม 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 18 มี.ค.59
(อ่าน 223)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านซัก-อบ-รีด ณ อาคารหอพักพะยอม 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านซัก-อบ-รีด ณ อาคารหอพักพะยอม 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านซัก-อบ-รีด จำนวน 1 ร้าน โดยผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางทัศนา  อ่อนจันทร์

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready