ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ อาคารโรงอาหาร 1 และอาคารโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 18 มี.ค.59
(อ่าน 247)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ อาคารโรงอาหาร 1 และอาคารโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ อาคารโรงอาหาร 1 และอาคารโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้สิันสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ดังนี้

1. ผู้ประกอบการจำหน่ายข้าวแกงไทยพุทธ ณ อาคารโรงอาหาร 1 ได้แก่ นางสุนีย์  รอดเพ็ง
2. ผู้ประกอบการจำหน่ายข้าวแกงไทยพุทธ ณ อาคารโรงอาหาร 2 ได้แก่ นางละม้าย  สงคง


 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App