ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป จำนวน 14 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 18 มี.ค.59
(อ่าน 264)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป จำนวน 14 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป จำนวน 14 รายการ ดังนี้

1. ชุดทดลองการวัดค่าพื้นฐานทางฟิสิกส์
จำนวน 1 ชุด
2. ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (ชุดทดลองกฎของฮุก) จำนวน 1 ชุด
3. ชุดทดลองการตกอย่างอิสระแบบสวิตซ์ควบคุม (Free Fall) จำนวน 1 ชุด
4. ชุดทดลองการเคลื่อนที่โปรเจกไตล์ จำนวน 1 ชุด
5. ชุดทดลองเรื่องโต๊ะแรง จำนวน 1 ชุด
6. ชุดปฏิบัติการขยายตัวเชิงเส้นความร้อน จำนวน 1 ชุด
7. ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลว จำนวน 1 ชุด
8. เครื่องชั่งดิจิตัลละเอียด 10 mg (0.01g) จำนวน 1 ชุด
9. ชุดทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย จำนวน 1 ชุด
10. ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเส้นเชือก จำนวน 1 ชุด
11. ชุดทดลองโพลาไรเซชั่นและกฎของมูลัส จำนวน 1 ชุด
12. ชุดทดลองสมศักย์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
13. ชุดปฏิบัติการกฎของเลนส์และหลักการของทัศนอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
14. ออสซิลโลสโคป จำนวน 2 ชุด

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 17 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดเปิดซองประมูลราคา
: 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคาซื้อได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 7-16 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7467 3207 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7162-7164 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready