คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 14 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 17 มี.ค.59
(อ่าน 393)

  หัวข้อข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพของคณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีขายทอดตลาด คือ เหล็กแผงกั้นแสง

กำหนดประมูลราคาขาย : 17 มีนาคม 2559 โดยเริ่มประมูลราคาขายเวลา 13.00 - 13.15 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียน 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงชื่อเท่านั้น)

กำหนดขอดูพัสดุ : 15 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียน 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ลงชื่อและขอรับเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลราคาขายได้ที่ สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11-16 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรรับรองสำเนาถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 3013

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready