ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารหอพักอินทนิล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 16 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 26 มี.ค.59
(อ่าน 260)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารหอพักอินทนิล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประมูลราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารหอพักอินทนิล และเอกสารประมูลราคาจ้าง เลขที่ มทษ.(พท.)26/2559  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้ ร้านธิติสรร พันธุ์ไม้ เป็นผู้ชนะการประมูลราคา ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 594,573.99 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App