ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์และศิลปศึกษา ประเภทขาตั้งวาดภาพ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 16 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 26 มี.ค.59
(อ่าน 255)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์และศิลปศึกษา ประเภทขาตั้งวาดภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ ประเภทขาตั้งวาดภาพ และเอกสารประมูลราคาซื้อเลขที่ มทษ(สข)21/2559  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกวู๊ดเวิร์ค โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 985,470.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready