ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เครื่องใหญ่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 16 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 26 มี.ค.59
(อ่าน 228)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เครื่องใหญ่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เครื่องใหญ่และเอกสารประมูลราคาซื้อเลขที่ มทษ.(สข)22/2559  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ริษัท สมชัยดนตรีไทย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready