ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 16 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 26 มี.ค.59
(อ่าน 446)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ประมูลราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา และเอกสารประมูลราคาจ้าง เลขที่ มทษ.(สข.)20/2559  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอดพลัสบิวดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready