ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงห้องประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 18 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 18 เม.ย.59
(อ่าน 223)

  หัวข้อข่าว : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงห้องประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready