ประมูลราคาจ้างปรับปรุงบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 25 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 5 เม.ย.59
(อ่าน 303)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างปรับปรุงบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาจ้างปรับปรุงบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุุรกิจ

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 796,053.51 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 1 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 4 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7421 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App