ประกาศยกเลิกการประมูลราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (ประเภทอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 28 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 8 เม.ย.59
(อ่าน 320)

  หัวข้อข่าว : ประกาศยกเลิกการประมูลราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (ประเภทอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (ประเภทอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ตามเอกสารประมูลราคาจ้างเลขที่ มทษ.(พท.)30/2559  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยกำหนดเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 22 มีนาคม 2559 นั้น เนื่องจากการประมูลราคาในครั้งนี้ไม่มีผู้ประมูลราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงยกเลิกการประมูลราคาในครั้งนี้

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready