คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนส่งผลงานประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 หัวข้อ "พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 31 มี.ค.59 หมดอายุข่าว 24 เม.ย.59
(อ่าน 653)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนส่งผลงานประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 หัวข้อ "พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของตน สู่สาธารณชนผ่านผลงานศิลปกรรม  

ผู้สนใจ
: สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาคาร 17 ชั้น 2 สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 074-317619 นางสาวสุไรดา เล๊าะเหม มือถือ 081-6784042

 รายละเอียดเพิ่มเติม


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App