ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 1 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 11 เม.ย.59
(อ่าน 489)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มทษ.(พท.)12/2559  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า เค-ไฮ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 270,300,000.00 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready