ประกาศยกเลิกการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ครั้งที่ 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 5 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 15 เม.ย.59
(อ่าน 272)

  หัวข้อข่าว : ประกาศยกเลิกการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ประกาศประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ครั้งที่ 2 ตามเอกสารประมูลราคาซื้อเลขที่ มทษ.(พท.)36/2559  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยกำหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาซื้อซองประมูลราคา มหาวิทยาลัยฯ จึงยกเลิกการประมูลราคาในครั้งนี้

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App