ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 5 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 15 เม.ย.59
(อ่าน 267)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป จำนวน 14 รายการ และเอกสารประมูลราคาซื้อเลขที่ มทษ.(พท.)29/2559  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 กำหนดเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นั้น การดำเนินการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัย จึงประกาศให้ บริษัท เบต้า ไซเทค จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปในครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,425,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready