รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างโครงการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 7 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 29 เม.ย.59
(อ่าน 1242)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างโครงการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. เพศหญิงหรือเพศชาย มีอายุไม่เกิน 35 ปี
3. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความอดทนในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
7. ต้องมีบุคคลอ้างอิงในตำแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงานเอกชนที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร : 4-20 เมษายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 22 เมษายน 2559

สอบข้อเขียน ปฏิบัติ
: 25 เมษายน 2559

สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : 29 เมษายน 2559

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7469 3971 ภายในวันและเวลาราชการ Website : www.ubi.tsu.ac.th

  ประกาศ

  ใบสมัคร 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App