ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 จำนวน 17 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 7 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 12 เม.ย.59
(อ่าน 432)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 จำนวน 17 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 17 รายการ

กำหนดการขาย : 12 เมษายน 2559 ณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเริ่มประมูลเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 09.15 น. (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงชื่อเท่านั้น)

ผู้สนใจ : ลงชื่อขอรับเอกสารและดูรายละเอียดครุภัณฑ์ได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 11 เมษายน 2559 ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อภายใน 7900, 7902 เว้นวันหยุดราชการ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready