คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดตำแหน่งนิติกร
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 12 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 12 พ.ค.59
(อ่าน 632)

  หัวข้อข่าว : คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดตำแหน่งนิติกร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

เป็นการกำหนดตำแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งใหม่ สังกัดฝ่ายนิติการ หรือสังกัดส่วนงานหรือหน่วยงานอื่นที่มหาวิทยาลัยอาจกำหนดในอนาคต รวมทั้งกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกร และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งนิติกรของพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดตำแหน่งนิติกร มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๙


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready