คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 12 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 23 ก.ค.59
(อ่าน 2740)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยการประกวดดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทยในภาคใต้ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 1700, 1703, 1704, 1720 โทรสาร 0 7431 7619

  หนังสือเชิญ

  ประกาศ

  กำหนดการ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready