ประมูลราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 29 เม.ย.59 หมดอายุข่าว 12 พ.ค.59
(อ่าน 333)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะดำเนินการประมูลราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 680,900.00 บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

รายการเครื่องแบบนิสิต
1. เสื้อพลศึกษา แขนสั้น จำนวน 900 ตัว
2. เสื้อพลศึกษา แขนยาว จำนวน 400 ตัว
3. เสื้อกิจกรรม แขนสั้น จำนวน  900 ตัว
4. เสื้อกิจกรรม แขนยาว จำนวน 400 ตัว
5. กางเกงพลศึกษา จำนวน 1,300 ตัว

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 12 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 11.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ผู้สนใจ : ติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคาจ้างได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7467 3207 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7162-7164 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App